Genoeg van Geweld?

Je bent 15 of ouder en woont minstens 2 jaar in België en:

  • je bent lesbisch, homoseksueel, queer, bi+ of aseksueel?
  • en/of je bent een transgender of non-binair persoon?
  • en/of je bent een intersekse persoon/je hebt een variatie in geslachtskenmerken?

Dan zoeken wij jou!

Vul hier de anonieme survey in die polst naar jouw ervaringen met geweld:

Enough with violence?

If you are older than 15 years and have lived in Belgium for at least two years and:

  • you are lesbian, gay, queer, bi+ or asexual?
  • and/or you are a transgender or non-binary person?
  • and/or you are an intersex person/have a variation in your sex characteristics?

Then we are looking for you!

Fill out this anonymous survey about your experiences with violence:

Assez de violence?

Vous avez 15 ans ou plus et vivez en Belgique depuis au moins deux ans et:

  • vous êtes lesbienne, gay, bi+, queer ou asexuel(le/..)?
  • et/ou vous êtes une personne transgenre ou non-binaire?
  • et/ou vous êtes une personne intersexe/vous avez une variation des caractéristiques sexuelles?

Alors nous vous cherchons!

Remplissez cette enquête anonyme sur vos expériences en matière de violence:

Een onderzoek van het Universitair Ziekenhuis Gent (Transgender Infopunt) in opdracht van de afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Vlaamse Overheid.