Contact

Heb je een vraag of een opmerking over dit onderzoek? Wil je meer uitleg? Of heb je interesse om deel te nemen aan het interview/focusgroep?

Neem gerust contact op via aisa.burgwal@uzgent.be.

Do you have a question or comment about this research? Do you want more explanation? Or are you interested in participating in the interview/focus group?

Feel free to contact us at aisa.burgwal@uzgent.be.

Vous avez une question ou un commentaire sur cette recherche? Vous voulez plus d’explications? Ou êtes-vous intéressé à participer à l’entretien/au groupe de discussion?

Veuillez contacter aisa.burgwal@uzgent.be.

Een onderzoek van het Universitair Ziekenhuis Gent (Transgender Infopunt) in opdracht van de afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Vlaamse Overheid.

©genoeg-enough-assez2021