Welkom!

Hartelijk dank dat je interesse hebt in dit onderzoek naar geweldervaringen van LGBTI+ personen. Hier kan je wat meer achtergrondinformatie terugvinden.

Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!

Waarover gaat dit onderzoek?

De vragenlijst polst naar jouw ervaringen met geweld die je in de laatste 2 jaar hebt ervaren. Deze ervaringen kunnen allerlei vormen aannemen:

  • Verbaal en psychisch geweld: negeren, uitlachen, bedreigen, uitschelden, spotten, (cyber)pesten, …
  • Fysiek geweld: slaan, schoppen, …
  • Seksueel geweld: ongewenste uitspraken, intimiteiten of aanrandingen, …
  • Materieel geweld: vandalisme of vernieling van eigendommen, diefstal, …

Waarom de focus op de laatste 2 jaar? We willen recente ervaringen verzamelen om een actueel beeld te krijgen van geweld en van de evaluatie van bestaande diensten, om zo gericht beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren. In 2012-2013 werden reeds twee onderzoeken uitgevoerd, enerzijds naar de geweldervaringen van holebi’s, anderzijds naar de geweldervaringen van transgender personen. Deze onderzoeken bevroegen of men ‘ooit’ diverse incidenten met geweld had meegemaakt. Met dit onderzoek willen we dus niet nogmaals hetzelfde bevragen, maar willen we een nulmeting tot stand brengen, die om de zoveel tijd herhaalt kan worden. Op die manier kunnen we evoluties overheen de tijd nagaan. We bevragen ook de laatste 2 jaar en niet bv. de laatste 5 jaar omdat omgevingskenmerken mogelijks van invloed op geweld minder snel veranderen over een korte tijdsspanne.

Wie mag deelnemen?

Je bent 15 of ouder en woont minstens 2 jaar in België én:

  • Je bent lesbisch, homo, bi+, queer of aseksueel?
  • En/of je bent een transgender of non-binair persoon?
  • En/of je bent een intersekse persoon/je hebt een variatie in geslachtskenmerken?

Dan zoeken wij jou!

Het kan ook zijn dat je helemaal géén negatieve ervaringen hebt gehad of dat het geweld niet (helemaal) te maken had met jouw holebi, transgender of intersekse zijn. Ook dan horen wij graag van jou!

Waarom zou je mee doen?

Door het vertellen over jouw ervaringen, hoe klein of hoe groot ook, draag je bij aan onze kennis over deze thematiek. Je helpt ons om beleidsmakers te inspireren om waar nodig gepaste maatregelen te nemen. Door deel te nemen aan deze vragenlijst lever je dus een belangrijke bijdrage om de situatie in de toekomst te verbeteren.

Het is de bedoeling dat dit onderzoek in de toekomst wordt herhaald om verbetering of verslechtering op te kunnen volgen. Jouw bijdrage is dan ook erg waardevol, want enkel jij kan ons vertellen welke negatieve ervaringen je wel of niet meemaakt(e).

Hoe lang duurt dit onderzoek?

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 60 minuten. Zorg dat je voldoende tijd hebt om de vragenlijst in één keer in te vullen, want het is niet mogelijk om je antwoorden tussentijds op te slaan.

Als je graag meer zou willen delen over jouw ervaringen of je bent geïnteresseerd in de ervaringen van anderen, dan kan je aan het einde van de vragenlijst jouw e-mailadres opgeven. Wij zullen je dan op een later moment contacteren voor deelname aan een interview (individueel) of een focusgroep (5-10 personen). Je e-mailadres wordt om privacy redenen niet bij je antwoorden bewaard, en worden niet aan anderen prijsgegeven. Bij afloop van het project worden je e-mailgegevens vernietigd.

Wat moet je weten voor je deze vragenlijst invult?

Deze vragenlijst polst naar jouw mogelijke ervaringen met geweld. Nadenken over deze thema’s en het beantwoorden van dergelijke vragen kan misschien emotionele reacties bij je teweeg brengen. We vragen je dan ook om deze vragenlijst geheel vrijwillig in te vullen. Op het einde van de vragenlijst vind je informatie over waar je terecht kan voor een luisterend oor.

Wil je op een andere manier bijdragen?

Je kan of wil geen vragenlijst invullen, maar je wilt wel jouw ervaringen met geweld als een LGBTIQ+ persoon met ons delen?  Geef ons dan een seintje a.u.b. op aisa.burgwal@uzgent.be. We zullen je vervolgens later contacteren om deel te nemen aan eeninterview (individueel) of een focusgroep (5-10 personen).  Jouw emailadres wordt niet gedeeld met anderen. Bij afloop van dit project wordt jouw email data vernietigd. 

Wie voert dit onderzoek uit?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Universitair Ziekenhuis Gent (Transgender Infopunt) in opdracht van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen Bart Somers.

Deze studie werd goedgekeurd door de ethische commissie van het Universitair Ziekenhuis Gent en de Universiteit Gent. Het onderzoek wordt uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen voor goede klinische praktijken (ICH/GCP) en de Verklaring van Helsinki, geschreven om degenen die bij klinische onderzoeken betrokken zijn, te beschermen.

In het begeleidingscomité zijn talrijke LGBTIQ+ organisaties vertegenwoordigd die meehielpen om de vragenlijst zo passend mogelijk te maken, en die ons ondersteunen in het uitvoeren van dit onderzoek. We zijn hen veel dank verschuldigd!

Wat gebeurt er met de resultaten?

Je antwoorden zullen samen met de antwoorden van de andere deelnemers worden verwerkt in een onderzoeksrapport. We zorgen ervoor dat er geen herkenbare persoonlijke gegevens worden openbaar gemaakt. Enkele voorbeelden van hoe we dit zullen doen, zijn

            “15% van de deelnemers gaf aan dat…”

            “De meerderheid van de intersekse personen vond dat….”

            “Eén persoon vertelde: ‘Ik denk altijd…’…”

Het onderzoeksrapport zal worden overhandigd aan de Vlaamse overheid, en beschikbaar zijn via de websites van het Transgender Infopunt (UZGent) en Gelijke Kansen Vlaanderen. De resultaten en aanbevelingen zullen worden gebruikt voor toekomstige beleidsinitiatieven.