Wij willen allereerst de deelnemers aan het onderzoek Genoeg heel hartelijk bedankt voor jullie tijd! Het invullen van een vragenlijst over jouw ervaringen met geweld is niet altijd gemakkelijk en daarom zijn we ook enorm dankbaar met het grote aantal die de tijd heeft genomen om de vragenlijst in te vullen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Allereerst gaan we de komende maanden aan de slag met de data die we verzamelt hebben met de vragenlijst. Tegelijkertijd gaan we een heel aantal deelnemers contacteren voor deelname aan een interview/focusgroep. In de komende maanden zullen wij jou dus hier geregeld updaten over de eerste resultaten. Aan het einde van het jaar zullen we alle resultaten bundelen in een toegankelijk rapport, dat ook hier beschikbaar zal zijn.

Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft.

First of all, we would like to thank the participants of the study Enough for their time! Filling out a questionnaire about your experiences with violence is not always easy and that is why we are very grateful for the large number who took the time to complete the questionnaire.

What is going to happen now?

First of all, in the coming months, we will start working with the data that we have collected with the questionnaire. At the same time, we will contact a large number of participants to participate in an interview/focus group. In the coming months we will therefore regularly update you here about the first results. At the end of the year, we will compile all the results in an accessible report, which will also be available here.

Feel free to contact us if you have any questions.

Tout d’abord, nous tenons à remercier les participants à l’étude Assez pour votre temps! Remplir un questionnaire sur vos expériences avec la violence n’est pas toujours facile et c’est pourquoi nous sommes très reconnaissants pour le grand nombre qui a pris le temps de remplir le questionnaire.

Que va-t-il se passer maintenant?

Tout d’abord, dans les mois à venir, nous commencerons à travailler avec les données que nous avons recueillies avec le questionnaire. En parallèle, nous contacterons un grand nombre de participants pour participer à un entretien/focus group. Dans les mois à venir, nous vous informerons donc régulièrement ici des premiers résultats. À la fin de l’année, nous compilerons tous les résultats dans un rapport accessible, qui sera également disponible ici.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.