We zijn de laatste tijd wat stiller, dat is omdat we alle data omtrent de studie naar geweldervaringen bij LGBTI+ personen volop aan het analyseren zijn!

Benieuwd naar de resultaten? Eind dit jaar publiceren wij een rapport met alle cijfers, alsook boeiend materiaal uit interviews en focusgroepen.

Natuurlijk hoeft niet iedereen dit rapport van begin tot eind te lezen, daarom zullen wij jullie ook hier up to date houden!
Gezien het onderwerp van het rapport zal de informatie niet altijd even fijn zijn om te lezen. Wij willen daarom ook focussen op de aanbevelingen aan het einde van het rapport. Samen streven we naar beter!

#genoegisgenoeg #geweld #LGBTIQ #samensterk #LGBTIQRights #gelijkekansen #VlaamseOverheid

We have been a bit quieter lately, that’s because we are analyzing all the data regarding the study of experiences with violence among LGBTI+ people!

Curious about the results? At the end of this year we will publish a report, as well as interesting info from interviews and focus groups.

Of course, not everyone has to read this report from start to finish, so we will keep you up to date here too!

Given the subject of the report, the information will not always be pleasant to read. We therefore also want to focus on the recommendations at the end of the report. Together we strive towards improvement!

#enoughisenough #violence #LGBTIQ #strongtogether #LGBTIQRights #gelijkekansen #VlaamseOverheid

Nous avons été un peu plus silencieux ces derniers temps, c’est parce que nous analysons toutes les données concernant l’étude des expériences de violence chez les personnes LGBTI+!

Curieux des résultats? À la fin de cette année, nous publierons un rapport, ainsi que des informations intéressantes tirées d’entretiens et de groupes de discussion.

Bien sûr, tout le monde n’est pas obligé de lire ce rapport du début à la fin, nous vous tiendrons donc au courant ici aussi!

Compte tenu du sujet du rapport, les informations ne seront pas toujours agréables à lire. Nous voulons donc aussi nous concentrer sur les recommandations à la fin du rapport. Ensemble, nous nous efforçons d’améliorer!

#assezcestassez #violence #LGBTIQ #fortensemble #LGBTIQRights #gelijkekansen #VlaamseOverheid